ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σε κάθε χρήστη των υπηρεσιών του sendsms.gr παρέχεται ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης και είναι ο ίδιος αρμόδιος για την ασφάλειά του.

Η sendsms.gr δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε διαφυγή προσωπικών στοιχείων από την πλευρά των χρηστών καθώς επίσης και για οποιαδήποτε τρίτη ενέργεια προσώπων που οφείλεται σε αυτήν την διαφυγή.

H sendsms.gr διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής μέρους των προσωπικών στοιχείων ενός χρήστη, με πρότερη ενημέρωση του, εάν κρίνει ότι αυτά δεν είναι ασφαλή για τη σωστή λειτουργία του λογαριασμού του.

H sendsms.gr δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται καθώς επίσης και για οποιαδήποτε δυσαρέσκεια από τρίτα πρόσωπα. Η αποκλειστική ευθύνη για εκείνους έχει κάθε πελάτης/χρήστης των υπηρεσιών του SendSMS.gr.

H sendsms.gr έχει το δικαίωμα να αλλάξει το κόστος αποστολής των SMS και της πολιτικής τιμολόγησής της οποιαδήποτε στιγμή και να ενημερώσει τους πελάτες της είτε τηλεφωνικά είτε μέσω του δικτυακού της τόπου.

Οι χρήστες των υπηρεσιών του SendSMS.gr θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα μηνύματα δρομολογούνται μέσω ενός μεγάλου δικτύου που αποτελείται από επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Τα μηνύματα που είναι προς αποστολή θα φτάσουν στους παραλήπτες τους στο χρονικό διάστημα από λίγα δευτερόλεπτα μέχρι μερικά λεπτά (εξαρτάται και από τον αριθμό των SMS που εστάλθησαν ταυτόχρονα), και μόνο εάν ο παραλήπτης έχει το κινητό του τηλέφωνο ενεργοποιημένο, είναι εντός του δικτύου κάλυψης της εταιρίας του και έχει ενεργοποιημένη την υπηρεσία λήψης SMS στο κινητό του.

H sendsms.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί την 100% επιτυχημένη παράδοση των SMS στους παραλήπτες των, εξαιτίας πιθανών προβλημάτων στο δίκτυο τόσο από την πλευρά του παραλήπτη, όσο και από την πλευρά των εταιριών που δρομολογούν τα μηνύματα.

H sendsms.gr δεν είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει τα χρήματα από μη επιτυχήμενη αποστολή SMS στους πελάτες του. Είναι υποχρεωμένη να ελέγξει όμως για τυχόν προβλήματα και να προσθέσει ξανά στο λογαριασμό του χρήστη τον αριθμό των SMS που πιστεύει ότι δεν εστάλησαν εάν αυτό οφείλεται σε δικό της λάθος.

H sendsms.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης των υπηρεσιών της χωρίς προειδοποίηση, καθώς επίσης και της τελικής διακοπής ή αναστολής των υπηρεσιών στους πελάτες που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω.